Megaspore

മെഗാസ്‌പോര്‍.

വിഷമസ്‌പോറിതയുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂടിയ സ്‌പോര്‍. സപുഷ്‌പികളിലും ചിലയിനം പന്നലുകളിലും കാണുന്നു.

Category: None

Subject: None

193

Share This Article
Print Friendly and PDF