Stoichiometric compound

സ്റ്റോഖ്യോമെട്രിക്‌ സംയുക്തം.

രാസസംയോജനിയമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം.

Category: None

Subject: None

218

Share This Article
Print Friendly and PDF