Benzylidine chloride

ബെന്‍സിലിഡീന്‍ ക്ലോറൈഡ്‌

C6H5-CHCl2. നിറമില്ലാത്ത എണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ദ്രാവകം. ചായങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Category: None

Subject: None

181

Share This Article
Print Friendly and PDF