Evolution

പരിണാമം.

മുന്‍ഗാമികളില്‍ നിന്ന്‌ മാറ്റം സംഭവിച്ച്‌ പുതിയ സ്‌പീഷീസ്‌ ജീവികളുണ്ടാവുന്നത്‌. പരിണാമത്തിന്‌ കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്‌.

Category: None

Subject: None

201

Share This Article
Print Friendly and PDF