Amphichroric

ഉഭയവര്‍ണ

ആംഫിക്രാറിക്‌, അമ്ലത്തില്‍ ഒരു നിറവും ക്ഷാരത്തില്‍ മറ്റൊരു നിറവും തരുന്ന സംയുക്തം.

Category: None

Subject: None

155

Share This Article
Print Friendly and PDF