Identity

സര്‍വ്വസമവാക്യം.

ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന ചരങ്ങളുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കുന്ന സമീകരണം. ഉദാ : (a+b)2=a2+2ab+b2.

Category: None

Subject: None

208

Share This Article
Print Friendly and PDF