Ion exchange

അയോണ്‍ കൈമാറ്റം.

ലായനിയില്‍ ഉളള അയോണുകള്‍ക്ക്‌ പകരം സ്വന്തം അയോണുകള്‍ ചില അലേയഖരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയ.

Category: None

Subject: None

206

Share This Article
Print Friendly and PDF