Acceptor circuit

സ്വീകാരി പരിപഥം

നിശ്ചിത ആവൃത്തിയില്‍ ഉള്ള വൈദ്യുത സ്‌പന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിപഥം. അനുനാദമാണ്‌ ഇതിനു കാരണം. അനുനാദ ആവൃത്തിയില്‍ പരിപഥത്തിന്റെ കര്‍ണരോധം വളരെ കുറവും മറ്റെല്ലാ ആവൃത്തികളിലും വളരെ കൂടുതലും ആയിരിക്കും. ശ്രണീ അനുനാദ പരിപഥം എന്നും പറയുന്നു.

Category: None

Subject: None

281

Share This Article
Print Friendly and PDF