Bud

മുകുളം

ഹ്രസ്വമായ കാണ്ഡവും കുരുന്നിലകളും ചേര്‍ന്ന ഭാഗങ്ങള്‍. കാണ്ഡത്തിലും ഇലകളുടെ ആരംഭ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നു.

Category: None

Subject: None

231

Share This Article
Print Friendly and PDF