Convergent sequence

അഭിസാരി അനുക്രമം.

ഒരു പദവും അതിനെ തുടര്‍ന്നു വരുന്ന പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള അനുക്രമം. ഉദാ: 1, ½, ¼,1/8 ...

Category: None

Subject: None

230

Share This Article
Print Friendly and PDF