Endogamy

അന്തഃപ്രജനം.

1. അടുത്ത ബന്ധമുള്ള രണ്ടു ജീവികളുടെ ബീജങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംയോജനം. 2. ഒരേ സസ്യത്തിലെ പുഷ്‌പങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പരാഗണം.

Category: None

Subject: None

206

Share This Article
Print Friendly and PDF