Eyespot

നേത്രബിന്ദു.

ഏകകോശ ജീവികള്‍, സ്‌പോറുകള്‍ ഇവയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രകാശഗ്രഹണ ക്ഷമമായ ബിന്ദു. ഉദാ: യുഗ്ലീന.

Category: None

Subject: None

208

Share This Article
Print Friendly and PDF