Monophyodont

സകൃദന്തി.

ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പല്ലുകള്‍ മാത്രമുള്ള ജന്തുക്കള്‍.

Category: None

Subject: None

198

Share This Article
Print Friendly and PDF