Opal

ഒപാല്‍.

സിലിക്കയുടെ ഒരു ജലീയ അക്രിസ്റ്റലീയ രൂപം. പലതരമുണ്ട്‌. ചിലത്‌ രത്‌നക്കല്ലുകളാണ്‌.

Category: None

Subject: None

222

Share This Article
Print Friendly and PDF