Palaeozoic

പാലിയോസോയിക്‌.

ഭൂവിജ്ഞാനീയ കാലഗണനയിലെ ഒരു കല്‍പം. 57 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ്‌ മുതല്‍ 24.5 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പു വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്‌.

Category: None

Subject: None

230

Share This Article
Print Friendly and PDF