Wild type

വന്യപ്രരൂപം

സാധാരണ പ്രകടരൂപം കാണിക്കുന്ന ജീവികള്‍. ഇവയില്‍ മ്യൂട്ടേഷന്‍ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

Category: None

Subject: None

218

Share This Article
Print Friendly and PDF