Boron nitride

ബോറോണ്‍ നൈട്രഡ്‌

BN. 30000C നു മേല്‍ ഉല്‌പതിക്കുന്ന ഖരപദാര്‍ഥം. ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ വ്യവസായത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Category: None

Subject: None

203

Share This Article
Print Friendly and PDF