Acid dye

അമ്ല വര്‍ണകം

സില്‍ക്കിലും കമ്പിളിയിലും ചായം കയറ്റാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്‍ബണിക അമ്ലങ്ങളുടെ സോഡിയം ലവണങ്ങള്‍.

Category: None

Subject: None

209

Share This Article
Print Friendly and PDF