Clade

ക്ലാഡ്‌

ഒരു പൊതു പൂര്‍വികനും പരിണാമപരമായ പിന്‍ഗാമികളും ചേര്‍ന്ന വര്‍ഗീകരണ വിഭാഗം.

Category: None

Subject: None

237

Share This Article
Print Friendly and PDF