Class

വര്‍ഗം

ജീവി വര്‍ഗീകരണത്തില്‍ ഒന്നിലേറെ ഓര്‍ഡറുകള്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന ഗണം. കുറേ ക്ലാസുകള്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്‌ ഫൈലം.

Category: None

Subject: None

214

Share This Article
Print Friendly and PDF