Imino acid

ഇമിനോ അമ്ലം.

ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്‍ബണ്‍ അണുക്കളിലേക്ക്‌ =NHഗ്രൂപ്പ്‌ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുളള കാര്‍ബണിക അമ്ലം.

Category: None

Subject: None

199

Share This Article
Print Friendly and PDF