Root climbers

മൂലാരോഹികള്‍.

ആരോഹണ മൂലങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതലങ്ങളില്‍ പിടിച്ചുകയറുന്ന സസ്യങ്ങള്‍. ഉദാ: കുരുമുളക്‌ ചെടി.

Category: None

Subject: None

194

Share This Article
Print Friendly and PDF