Uropygeal gland

യൂറോപൈജിയല്‍ ഗ്രന്ഥി.

പക്ഷികളുടെ യൂറോപൈജിയത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥി. ഇതിന്‌ ചീകല്‍ എണ്ണ അല്ലെങ്കില്‍ ഗന്ധഗ്രന്ഥി എന്നെല്ലാം പേരുണ്ട്‌. എണ്ണമയമായ സ്രവത്തിന്‌ ചിലപ്പോള്‍ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. തൂവലുകള്‍ ചീകി ഒതുക്കുമ്പോള്‍, ഇതിന്റെ സ്രവങ്ങള്‍ കൊക്കുകൊണ്ട്‌ തോണ്ടിയെടുക്കും.

Category: None

Subject: None

198

Share This Article
Print Friendly and PDF