Bilabiate

ദ്വിലേബിയം

രണ്ടു ചുണ്ടുകളുള്ള പുഷ്‌പദളങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദം. ഉദാ: തുമ്പപ്പൂവ്‌.

Category: None

Subject: None

219

Share This Article
Print Friendly and PDF