Canopy

മേല്‍ത്തട്ടി

കാടുകളുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍ കൊമ്പുകളും ഇലകളും ചേര്‍ന്ന്‌ ഉണ്ടാകുന്ന കുടപോലുള്ള ഭാഗം.

Category: None

Subject: None

205

Share This Article
Print Friendly and PDF