Angle of elevation

മേല്‍ കോണ്‍

വീക്ഷണരശ്‌മി മുകളിലേക്കാകുമ്പോള്‍ വീക്ഷണരശ്‌മിയും തിരശ്ചീനരശ്‌മിയും കൂടി നിര്‍ണയിക്കുന്ന കോണ്‍.൨

Category: None

Subject: None

212

Share This Article
Print Friendly and PDF