Consolute liquids

കണ്‍സൊല്യൂട്ട്‌ ദ്രാവകങ്ങള്‍.

എല്ലാ അനുപാതത്തിലും അന്യോന്യം കലര്‍ന്നു ചേരുന്ന ദ്രാവകങ്ങള്‍. ഉദാ: ജലം, ആല്‍ക്കഹോള്‍.

Category: None

Subject: None

171

Share This Article
Print Friendly and PDF