Dot matrix

ഡോട്ട്‌മാട്രിക്‌സ്‌.

അക്ഷരങ്ങളും മറ്റ്‌ ചിഹ്നങ്ങളും കുത്തുകള്‍ അടുക്കി സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന വിദ്യ. ഉദാ: ഡോട്ട്‌മാട്രിക്‌സ്‌ പ്രിന്റര്‍.

Category: None

Subject: None

215

Share This Article
Print Friendly and PDF