Factorization

ഘടകം കാണല്‍.

ഒരു പൂര്‍ണ സംഖ്യയുടെയോ ബഹുപദത്തിന്റെയോ ഘടകങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

Category: None

Subject: None

163

Share This Article
Print Friendly and PDF