Aquaporins

അക്വാപോറിനുകള്‍

ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലും പ്രാക്‌സിമല്‍ കണ്‍വല്യുട്ടഡ്‌ ട്യൂബുകളിലും കോശങ്ങളിലും പ്ലാസ്‌മാ സ്‌തരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരുതരം പ്രാട്ടീന്‍. ജലത്തിന്റെ പാരഗമ്യത വളരെയധികം കൂട്ടുന്നു.

Category: None

Subject: None

186

Share This Article
Print Friendly and PDF